Organigram

Basketbalclub Lions Kambergen ofwel BBC Lions Kambergen is een vzw met ondernemingsnummer 0632.513.343. Het stamnummer bij de VBL is 5043.

Het bestuur is samengesteld uit vrijwilligers die elk vanuit hun expertise trachten onze vereniging op een zo goed mogelijke manier te leiden om haar ambitieuze doelstellingen na te streven, binnen de (sportieve) visie van de club.